Nye regler fra Hjørring kommune, ang tilskud og barsel

Nye regler fra Hjørring kommune, som gælder for private pasningsordning. 

Barsel og tilskud:
Holdes der barsel på det barn, der skal passes i den private pasningsordning, har det betydning for det tilskud, der gives, idet der først kan bevilges tilskud, når barslen ophører.

Det betyder at i som forældre skal HUSK at gemme lidt ferie til indkøring af jeres barn, når han/hun starter i privat pasningsordning.