Nye regler fra Hjørring kommune, ang tilskud og barsel

Nye regler fra Hjørring kommune, som gælder for private pasningsordning. 🤔

Barsel og tilskud:
Holdes der barsel på det barn, der skal passes i den private pasningsordning, har det betydning for det tilskud, der gives, idet der først kan bevilges tilskud, når barslen OPHØRER 

Det betyder at i som forældre skal HUSK at gemme lidt ferie eller fridage til indkøring af jeres barn, når han/hun starter i privat pasningsordning. 👍😃