Forsikring:

Hvis dit barns legetøj går i stykker eller andet forsvinder, har dagplejen ingen erstatningspligt. Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn dækker barnets egen ansvars- ulykkesforsikring. Så det er vigtigt, at i tegner forsikring på jeres barn, 

Tavshedspligt:

Jeg har tavshedspligt, både hvad angår forhold, der gælder barnet og forældrenes private forhold.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel, regnet fra den 1. i måneden.