Åbningstiderne er:

  • mandag - torsdag: kl. 6.30 - 16.15
  • fredag kl. 6.30 - 15.45

Dette tilgodeser de flestes behov, og følger øvrige instutioner. 

Jeg er selvfølgelig fleksibel mht. åbningstiderne, hvis det er arbejdsrelateret, og I skulle få behov for det nogle dage.

Jeg vil også tilbyde pasning af jeres barn i akutte tilfælde, hvis der skulle blive behov for det, og jeg kan få det til at passe ind med min familie. 

Aflevering:

Jeg ser gerne, at børnene bliver afleveret inden kl.09.00 af hensyn til mulige udflugter og aktiviteter.